Comóradh bás an laoich náisiúnta Tomás Ághas ag searmanas speisialta Stáit i Reilig Ghlas Naíon inniu. D'éag Tomás Ághas ar 25 Meán Fómhair 1917 tar éis do lucht Phríosún Mhuinseo iarracht a dhéanamh bia a bhrú air agus é ar stailc ocrais.

Ba dhuine de bhunaitheoirí Óglaigh na hÉireann é Tomás Ághas agus bhí sé i gceannas ar chuid den ghníomhaíocht is suntasaí de chuid na nÓglach taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath le linn Éirí Amach 1916. 

Bhí sé i gceannas ar an 5ú Cathlán de Bhriogáid Bhaile Átha Cliath Óglaigh na hÉireann (Briogáid Fhine Gall) a chuaigh chun troda agus a fuair an lámh in uachtar ar bhuíon póilíní i gCill Dhéagláin, Co na Mí. 

Cainteoir dúchais Gaeilge as Lios Póil, Co Chiarraí, ab ea an tÁghsach. Píobaire cumasach agus duine de bhunaitheoirí Bhanna Píb Black Raven a bhí ann, chomh maith le fear mór spóirt a bhí gníomhach i gCumann Lúthchleas Gael.

Mar chuid den searmanas bhí ceol le Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus píobaire ó Bhanna Píb Black Raven. 

Chaith Tomás Ághas ocht mbliana mar mhúinteoir i Scoil Náisiúnta na Coirre Duibhe i Lusca, Co Bhaile Átha Cliath, agus ghlac daltaí ón scoil sin páirt sa searmanas inniu freisin.

Dúirt an tAire Cultúir Heather Humphreys ag an ócáid inniu gur cuimhneachán íogair cuí a bhí ann a léirigh léireoidh an grá mór a bhí ag Tomás Ághas dá thír agus dá oidhreacht.