Tá sé i gceist ag an aerlíne Ryanair ardú pá €10,000 a thabhairt do chuid dá gcuid píolótaí, féachaint le dhul i ngleic leis an ngéarchéim foirne sa gcomhlacht. 

Tá os cionn 2,000 eitilt curtha ar ceal ag Ryanair as seo go ceann 6 seachtainí.

Ghlac príomhfheidhmeannach Ryanair, Michael O'Leary, a leithscéal aríst eile, ag a gcruinniú cinn bhliana ar maidin, le hos cionn 300,000 paisinéir ar cuireadh a cuid eitiltí ar ceal. 

Dúirt Michael O'Leary freisin nach gcuirfeadh an chonspóid as do luach scaireanna ná brabach an chomhlachta.

Ag Cruinniú Cinn Bhliana na haerlíne Ryanair ar maidin. Ceaptar go mbeidh formhór na maidne gafa leis an gconspóid faoin oiread eitiltí atá á gcur ar ceal lá i ndiaidh lae idir seo agus deireadh na míosa seo chugainn. 

Tá suas le 2,000 eitilt á gcur ar ceal as seo go ceann sé seachtaine le saoire foirne a ghlanadh.

Dhiúltaigh píolóití do scéim bhónais a bhí á thairscint, scéim a thabharfadh deis don gcomhlacht roinnt den saoire a ghlanadh dá gcuirfeadh na píolótaí a gcuid saore ar athló go dtí taca an ama seo an bhliain seo chugainn.  

Tá cáipéisí feicthe ag Nuacht RTE a thugann le fios go bhfuil obair de réir rialach pléite ag píolótaí, rud a chuirfeadh as go mór do chúrsaí oibre an chomhlachta.