Tá sé fógartha ag Oifig na nOibreacha Poiblí go bhfuil obair athchóirithe déanta agus críochnaithe acu ar thigh duine de mhórscríbhneoirí a linne, Tomas Ó Criomhthain ar an mBlascaod Mór, amach ó chósta Iarthar Dhuibhnigh. 

Bhain Ó Criomhthain cáil amach dá chuid scríbhinní sa leabhar 'An tOileánach', leabhar a rinne cur síos ar a shaol - é ina chónaí ar oileán an Bhlascaoid agus tharraing an leabhar aird ar chumas liteartha an oileain. 

Tomás Ó Criomhthain


D'ainneoin go raibh sé rí-shoiléir go raibh saol deacair, crua ag oileánaigh an ama sin, tugadh faoi ndeara freisin an saibhreas seanchais agus cultúir a bhí go smior ina gcuid úrlabhraíochta. 

An tigh roimh na hoibreacha


Ina dhiaidh sin, chuir Muiris Ó Súilleabháin peann le pár agus thug 'Fiche Bliain Ag Fás' chugainn. Ina dhiaidh sin aríst a tháinig dírbheathaisneis Pheig Sayers. 

Peig Sayers


Áirítear 'An tOileánach' ar an saothar ceannródaíoch áfach, an ceann ba tábhachtaí toisc an aird a tharraing sé seans. 

Ceaptar go dtugann suas le 10,000 duine cuairt ar an oileán gach bliain. Beidh áiseanna níos fearr rompu siúd a thugann cuairt feasta. Tá sé beartaithe feabhas a chur ar sheirbhísí eile ar an mórthír le freastal ar chuairteoirí chuig an oileán. 

Ba le cabhair ó Fáilte Ireland faoi Chlar Forbartha Turasóireachta Slí an Atlantaigh Fhiáin a déanadh an obair.