Tugadh ochtar páiste agus beirt dhuine fásta chuig Otharlann Leitir Ceanainn maidin inniu de bharr gortaithe a bhain daofa i dtaisme bóthar a tharla idir bus scoile agus veain cóngarach do Ráth Bhoth.  

Tharla an taisme i dtrátha 8.15 ar maidin ag An Charraig Mhór, ar an bhealach idir Baile Shuingean agus Leifear.  

Bhí 20 páiste scoile ar an bhus 53 suíochán ag an am, agus bhí siad ar an bhealach na scoile i Ráth Bhoth.  

Thug an Cigire, Garda Michael Harrison le fios nach bhfuil duine ar bith gortaithe go dona ach go raibh cóir leighis ag teastáil ar ochtar páiste agus ar an dá thiománaí.  

Tá píosa de bhealach an R265 ag an Charraig Mhór druidte ag na Gardaí faoi láthair mar pháirt den fhiosrúchán atá ar bun acu agus tá siad ag iarraidh ar dhuine ar bith a bhí ar an bhealach seo maidin inniu teagmháil a dhéanamh leo.