Tá camchuairt rothaíochta na tíre ar mhaithe le carthanas tugtha ag comhghleacaithe agus cairde an chúigir ón nGarda Cósta a cailleadh le bliain. Camchuairt 800 gciliméadar a bhí i gceist.

Bhásaigh Dara Fitzpatrick, Mark Duffy, Ciarán Smith agus Paul Ormsby amach ón bhFód Dubh, Co Mhaigh Eo, i mí an Mhárta agus bhásaigh Caitríona Lucas amach ó chósta an Chláir an t-am seo anuraidh. 

Thaistil na rothaithe ó Phort Láirge go dtí Baile Átha Cliath, Sligeach, an tSionainn agus ar ais go Port Láirge i gcuimhne an chúigir a cailleadh.

Bhailigh siad na mílte euro ar son carthanais.