Fuair ceathrar daltaí 12 de ghrádanna A sa Teastas Sóisearach i mbliana. 54 a fuair 11 de ghrádanna A.

Tá os cionn 60,000 dalta ag fáil thorthaí an scrúdaithe inniu. 

I mbliana an chéad uair a raibh an scrúdú nua Béarla ann. Ta córas difriúil marcála ann seachas na hábhair eile.

In áit grádanna A, B agus C - mar a bhíodh ann cheana - leithéidí pas le gradam agus pas le tuillteanas atá ann anois.

Bhí ardú 2% ar an líon daltaí a rinne an Teastas Sóisearach i mbliana.