Maíodh ag cruinniú i gConamara aréir go bhfuil baol ann go mbeidh roinnt comharchumann agus comhlachtaí pobalbhunaithe sa Ghaeltacht dúnta faoin Nollaig mar gheall ar easpa maoinithe. 

Dúirt cathaoirleach Chomhlachas na gComharchumann Gaeltachta agus Comhlachtaí Pobalbhunaithe gur údar náire é an chaoi a bhfuil an Rialtas ag caitheamh leo agus go mbeadh an próiseas pleanála teanga i mbaol dá scorfaí na comharchumainn.

D’eagraigh Conradh na Gaeilge trí fhóram gnímh i gCill Airne, i nGaoth Dobhair agus in Indreabhán aréir chun plean a aontú a chuirfeadh ar an Rialtas breis infheistíochta a dhéanamh sa Ghaeltacht agus sa Ghaeilge sa Bhuiséad an mhí seo chugainn.  

Labhraíonn Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta agus Comhlachtaí Pobalbhunaithe thar ceann 30 eagraíocht atá i mbun obair forbartha. Tá siad ar fad maoinithe ag Údarás na Gaeltachta.

Tugadh le fios an gcruinniú in Indreabhán aréir go gcuirtear níos mó airgid ar fáil do chomharchumainn sa Ghalltacht ná sa Ghaeltacht as an obair chéanna.

Beidh cruinniú ag Conradh na Gaeilge agus ag Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta le Teachtaí Dála ar an gceathrú lá den mhí seo chugainn, seachtain roimh an mBuiséad.