Tá Dún na nGall i measc na gcontaetha is mó atá i mbaol maidir le truailliú cripteaspóiridiam san uisce, de réir tuairisce a d'fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil inné.

Is iad Leitir Ceanainn, an Craoslach, na Gleannta agus Ard an Rátha chomh maith le Cill Charthaigh na ceantair atá luaite sa tuairisc.

Tá 87 soláthar uisce sa tír truaillithe go mór agus deirtear sa tuairisc go bhfuil Dhún na nGall, Corcaigh agus Ciarraí i measc na gcontaetha is measa sa tír.

Deir an Ghníomhaireach go gcaithfear gníomhú láithreach le cinntiú nach mbeidh cripteaspóiridiam sa soláthar uisce a théann chomh fada le tithe agus foirgnimh eile.