Tá sonraí pearsanta a bhaineann le hos cionn 500 custaiméir caillte ag Banc Aontas Éireann, an AIB.

Deir an Banc gur chaill fostaí dá chuid ábhar clóbhuailte ag deireadh mhí Lúnasa. Bhí ainmneacha custaiméirí chomh maith le sonraí faoi chuntais agus iasachtaí ar na cáipéisí a cailleadh.

An tseachtain seo chuir an Banc litir chuig custaiméirí a mbaineann an t-eolas leo, á rá go raibh an fhaisnéis seo 'curtha amú'. Tugadh le fios sa litir gur cailleadh na cáipéisí nuair a bhí oibrí de chuid an bhainc ag dul ó chraobh amháin go dtí craobh eile i nGaillimh.

Ina fhreagra ar fhiosruithe ó RTÉ Raidió na Gaeltachta, deir an Banc go bhfuil gach iarrracht déanta an fhaisnéis a fháíl ar ais, ach nach bhfuarthas é.

Tá sé ráite ag an mBanc le custaiméírí nach féidir cur isteach ar chuntais daoine ar bhonn na sonraí a cailleadh. Ní raibh sonraí teamhála ná seoltaí baile custaiméírí san áireamh ach oiread.

Ta an Coimisinéir Cosanta Sonraí curtha ar an eolas faoin eachtra.