Dúirt Easpag nua Ráth Bhoth Alan Mac Eochagáin gur cheart do pholaiteoirí Stormont teacht ar réiteach faoi Acht Gaeilge go luath agus prionsabail Chomhaontú Aoine an Chéasta a choinneáil.

In agallamh ar nuachtán an Belfast Telegraph inniu, dúirt an tEaspag Mac Eochagáin, a oirníodh Dé Domhnaigh seo caite, gur cheart tacaíocht a léiriú don Ghaeilge i Rialtas Stormont i bhfianaise na tacaíochta láidre atá tugtha ag Rialtais na Breataine Bige agus na Alban dá dteangacha dúchais féin.

Dar leis an Easpag go bhfuil saibhreas as cuimse ag baint leis an nGaeilge agus gur cheart do na polaiteoirí comhoibriú ionas go dtabharfaí Acht Gaeilge isteach.

Dúirt an tEaspag gur dheas leis dá dtuigfeadh polaiteoirí an DUP agus daoine eile an luach a bhaineann leis an nGaeilge agus gan eagla ná imní a bheith orthu faoi ghluaiseacht na teanga. 

Caithfear cloí le Comhaontú Aoine an Chéasta, a dúirt sé, mar go dtugann sé cothrom na Féinne do gach traidisiún agus gach dearcadh polaitíochta. Níor chóir ligean do sin dul i léig, a dúirt sé.