Táthar ag loiceadh ar phobal Dhoire agus réigiún an iarthuaiscirt ó thaobh na seirbhísí ailse ata ar fáil sa Tuaisceart más fíor an méid atá i dtuarascáil nua atá foilsithe thar ceann fheidhmeannas Stormont, a deir Mark H Durkan ón SDLP.

Deirtear sa tuarascáil go bhfuil an straitéis cúraim ailse sa Tuaisceart seanchaite, go bhfuil na liostaí feithimh ag méadú, go bhfuil moill ar dhiagnóisí agus go bhfuiltear i bhfad chun deiridh ar sheirbhísí i dtíortha eile. 

Cé go bhfáiltítear sa tuarascáil roimh an aonad radaiteiripe nua in Ospidéal Allt Mhic Dhuibhleacháin, deirtear ann go bhfuil daoine ag fanacht rófhada le cóir leighis a fháil agus go mbíonn aistear an-fhada ar dhaoine le freastal ar an aonad.

Deirtear sa tuarascáil go bhfuil na straitéisí cúraim ailse sa Phoblacht agus sa Bhreatain á bhfhorbairt go leanúnach ach nach bhfuil aon dul chun cinn déana sa Tuaisceart ón am a foilsíodh an straitéis dheireanach naoi mbliana ó shin.

Theip go hiomlán ar na spriocanna ama le cóir leighis a fháil mar a bhí leagtha síos sa straitéis, a deirtear.

Deir na taighdeoirí go bhfuil easpa raideolaithe ag cur go mór leis an moill ar dhiagnóis a fháil.

Deir siad freisin go bhfuil an ráta ailse i measc daoine bochta i bhfad níos airde ná an gnáthráta.