Tá an coiste atá ag réiteach plean teanga do Cheantar na nOileán i gConamara le cruinniú poiblí a bheith aige i Halla Thír an Fhia tráthnóna amárach ag 7 i.n

Déanfar cur i láthair ag an gcruinniú ar an dul chun cinn atá déanta in ullmhú an phlean.

Fáilteofar roimh mholtaí ón bpobal faoinar áil leo a bheith sa bplean.

Tá súil ag Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Cheantar na nOileán  go dtiocfaidh an pobal amach lena dtuairim a thabhairt faoi.

Tá anailís déanta anois ag na comhairleoirí atá ag plé leis an bplean ar na ceisteoirí a scaip siad i measc an phobail.

Dúirt Andreas Vogel, duine de na comhairleoirí atá ag obair sa gceantar, go bhfuil an teanga láidir fós i gCeantar na nOileán ach go mbeidh dúshláin le sárú.