Tá maoiniú ceadaithe ag Roinn na Gaeltachta do Thuismitheoirí na Gaeltachta, le duine a fhostú.

Seo í an chéad uair ar cuireadh maoiniú ar fáil le h-oifigeach forbartha a earcú don eagraíocht.

Beifear in ann duine a fhostú go lánaimseartha anois, ar feadh tréimhse cheithre mhí. 

Tá ardú 24% tagtha ar an maoiniú atá an Roinn ag cur ar fáil do Thuismitheoirí na Gaeltachta.

521 teaghlach atá cláraithe leis an eagraíocht.

Beidh ar an té a cheapfar clár imeachtaí agus ócáidí a reáchtáil i gcomhar leis an gcoiste.

Is ar an gCeathrú Rua a bheidh an post lonnaithe.