Tá imní ar Iascach Intíre Éireann go gcuirfidh bradán bán-dearg, a bhíonn forleathan de ghnáth i dtuaisceart an Aigéin Chiúin agus san Aigéan Artach, isteach go mór ar bhradán dúchásach na tíre seo.

Tháinig iascairí slaite ar an mbradán coimhthíoch anseo.

Deir siad go bhfacthas é in aibhneacha i nGaillimh, i Maigh Eo agus i nDún na nGall le roinnt laethanta anuas.

Tá an bradán bandearg, in íochtar an scáileáin éagsúil ó bhradán dúchásach na tíre ó thaobh méid a ghiall, a ghainne agus a dhroim.

An bradán dúchasach i gcontúirt ag an mbradán bándearg

Fuarthas an bradán neamhghnáthach in aibhneacha na Muaidhe, na Drobhaoise, an Chonga agus na Coiribe.

Tá faitíos ar bhainisteoir slatiascaireachta Iarthair na hÉireann go dtiocfadh tionchar diúltach a bheith ag an bhradán bandearg ar éiceachóras na n-aibhneacha san iarthar.


   Imní ar iascairí slaite faoin mbradán bándearg 

Tuigtear go bhfuil teacht an bhradáin bhandearg tar éis mearbhaill a chur ar shaineolaithe Éisc.

Creidtear go dtiocfadh i bhfad níos mó den bhradán bandearg a bheith in aibhneacha ná mar atá taifead orthu.

Tá Iascairí Intíre Éireann ag impí ar iascairí a bheireann ar bhradán bándearg, gan é a chaitheamh ar ais ach teagmháil a dhéanamh leo agus taifead a choiméad den láthair iascaireachta.