Níl sé i gceist ag Scoil Náisiúnta Thulach Uí Chadhain i Maigh Cuilinn, Co na Gaillimhe, aitheantas a lorg mar scoil Ghaeltachta. Vótáil 80% de phobal na scoile sa cheantar i gcoinne stádas Gaeltachta a lorg.

Rinne bord bainistíochta na scoile cinneadh aréir nach mbeidís ag léiriú spéise ná ag lorg stádais mar scoil Ghaeltachta ón Roinn Oideachais.

Dúirt príomhoide na scoile Christopher O'Neill ar RTÉ Raidió na Gaeltachta go gcaithfeadh an polasaí a bheith i bhfad níos soiléire agus ó tharla go bhfuil na naíonáin agus Rang 1 sa seomra céanna sa scoil go mbeadh sé níos deacra an polasaí a chur i bhfeidhm. 

Mhaígh sé gur chuir an méid a bhí luaite leis an tumoideachais as go mór do phobal na scoile, go háirithe an tionchar a bheadh ag an bpolasaí ar chumas na bpáistí roinnt d'ábhair na scoile a fhoghlaim.

Dúirt an príomhoide chomh maith go gcaithfeadh scoileanna fáil amach ar dtús an gcuirfeadh an Roinn Oideachais na hacmhainní cuí ar fáil leis an bpolasaí a chur i bhfeidhm. 

600 páiste atá ag freastal ar bhunscoileanna i Maigh Cuilinn.