Deir lucht gnó turasóireachta i gCathair na Gaillimhe gur mór an peaca é nach bhfuil caoi níos fearr ar uiscebhealaí na cathrach. Deir an t-iontaobhas atá freagrach as bainistiú na n-uiscebhealaigh go bhfuil plean á réiteach acu le haghaidh a thabhairt ar na fadhbanna.

Dúirt Kathleen McDonagh ón gnó turasóireachta, Corrib Princess i nGaillimh gur peaca é nach bhfuil cuí níos fearr ar uiscebhealaí na cathrach.Is iad Iontaobhas Loingseoireachta Loch Coirib atá freagrach as bainistiú na n-uiscebhealaigh.

Deir Leas-chaothaoirleach an Iontaobhais, an comhairleoir contae, Frank Fahy go n-aithníonn na bhfadhbanna siolta agus bruscair atá ann leis na huiscebhealaigh ach go bhfuil pleananna forbartha a réiteach acu. 

Is beag leas a bhaintear as uiscebhealaí agus canál na Gaillimhe faoi láthair.  

Tógadh an canál i nGaillimh in aimsir an Ghorta Mhóir. Dúirt Tom Kenny ó siopa leabhair go raibh ról lárnach aige i ngeilleagar an Iarthair sa dara leath den naóú haois déag agus i dtús an chéad seo caite.

Tá feachtas bunaithe ag Cumann Uiscebhealaí na Gaillimhe le snas agus slacht a chur ar na huiscebhealaigh arís.