Tá sé deimhnithe ag Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne, go bhfuil comhlacht roghnaithe ag Uisce Éireann chun tabhairt faoi dhearadh agus faoi phleanáil ionad séarachais do bhaile an Spidéil i gConamara.

Bhí cruinniú aige níos luaithe inniu le Comhlacht Forbartha an cheantair, áit ar pléadh na tránna agus na deacrachtaí atá ag an gceantar ó thaobh cúrsaí séarachais. 

Dúradh godtosnófaí ar an obair seo i lár an tsamhraidh.

Thug sé le fios freisin, go bhfuil sé fhéin ag moladh do Uisce Éireann anois, breathnú ar an gceantar go léir, is é sin, tithe príobháideacha atá timpeall ar thrá an Spidéil nó na srutháin atá ag rith isteach ann, féachaint ar féidir iad a cheangal don chóras séarachais poiblí.