Deir Cumann Natura agus Feirmeoirí Cnoc na hÉireann nach bhfuil aon ghlacadh acu leis an moladh go gcaillfeadh feirmeoirí íocaíochtaí de bharr talamh a ndearnadh dó mídhleathach ann.

Mhol an tAire Stáit Andrew Doyle dhá lá ó shin go mbainfí aon talamh dá short as an Scéim Buníocaíochta agus aon sceim eile íocaíochta.

Deir Cathaoirleach an Chumainn, Colm O’Donnell nach bhfuil sé cothrom go gcaillfeadh feirmeoirí amach ar íocaíochtaí de bharr tine a bhí lasta ag duine éigin eile. 

Tá soiléiriú láithreach á lorg ag an gCumann, mar deir siad go sáraíonn an moladh seo na geallúintí a thug an Roinn Talmhaíochta do comhchoiste Oireachtais i 2015.

Baineann moladh an Aire Stáit Doyle le híocaíochtaí na bliana 2017. Sa chás go bhfuil iarratas déanta cheana féin ar íocaíocht i leith talamh ar tharla dó mídhleathach ann, beidh ar an bhfeirmeoir foirm leasaithe a chur isteach.

Deir Colm O’Donnell go bhfuil feirmeoirí ann nach bhfuil locht ar bith orthu faoi na tinte seo ach go bhfuil imní anois orthu go gcaillfidh siad íocaíochtaí iomlána nó cuid díobh, de bharr an mholadh seo.