Beidh cruinniú an tseachtain seo chugainn ag na Feidhmeannaigh i gComhairle Contae na Gaillimhe, ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Uisce Éireann agus ag an nGníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil le ceist na dtránna sa Spidéal i gContae na Gaillimhe a phlé.

Pléifear an chomharthaíocht atá in úsáid ag na tránna sa cheantar, le daoine a chur ar an eolas faoi chaighdeán an uisce ag an gcruinniú chomh maith.

Tá imní léirithe nach bhfuil na comharthaí sách feiceálach ag an dá thrá le daoine a chur ar an eolas.

An mhí seo caite, d'fhógair eolaithe ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh go bhfuarthas baictéir nach féidir a smachtú le frithbheathaigh ar Thrá na mBan agus ar Thrá na Céibhe ar an Spidéal.

Dúirt na heolaithe gur séarachas amh bheith ag dul i bhfarraige gar do na tránna ba chúis leis an truailliú áirithe seo.

Ina ainneoin sin, níl aon chosc curtha ag an EPA ar dhul ag snámh ar an dá thrá.