Tá a fheachtas Sun Smart seolta ag Cumann Ailse na hÉireann.

Tá aird ar leith á dhíriú aige ar an ailse craicinn i measc fheirmeoirí agus tógálaithe.

Léiríonn an t-eolas is deireanaí atá aige go mbaineann 25% de bhásanna ó ailse craicinn le daoine atá ag obair in earnáil  na feirmeoireachta, na tógála, nó a bhíonn ag obair go rialta amuigh faoin aer.

Deirtear go bhfaigheann suas le 10,000 duine ailse craicinn gach bliain.

Iarrann an cumann ar dhaoine a bheith an-chúramach anois ina leith seo agus an Samhradh buailte linn.

Tá Cumann na bhFeirmeoirí, (IFA) agus Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta (CIF) ag tacú leis an bhfeachtas i mbliana.