Dúirt an tAire Iompair Shane Ross leis an Teachta Dála Éamon Ó Cuív gur faoi Bhonneagar Iompair Éireann atá sé cinneadh a dhéanamh an gcuirfear acmhainní ar fáil don obair atá beartaithe ar bhóthar an N59 agus nach leis an Aire féin a bhaineann an cás.

Thug an tAire Ross le fios freisin go bhfuil an cheist a chuir Éamon Ó Cuív faoi na hacmhainní don bhóthar curtha ar aghaidh aige chuig Bonneagar Iompair Éireann le go dtabharfaidís freagra air.

Mhol sé don Teachta Ó Cuív teagmháil a dhéanamh lena oifig phríobháideach mura mbeadh freagra faighte ar ais aige ón dream eile taobh istigh de dheich lá oibre.