Tá obair tosnaithe i mBaile Áth Dara i gCo. Luimnigh chun tithe ceann tuí go raibh damáiste déanta ag tine dóibh ansan a dheisiú in ath-uair.

Tá cáil ar Bhaile Áth Dara mar gheall ar na tithe ceann tuí stairiúla atá sa bhaile ach dhá bhlian ó shin scriosadh dhá cheann acu san i dtine agus deineadh damáiste don dtríú ceann. 

Scuainí tráchta ag dul trí bhaile Áth Dara ach ós cionn chlampar na tráchta agus coisíocht na gcuairteoirí tá tuíeadóir i mbun a chéirde go cruinn deas-lámhach.

Tá cáil I bhfad is i gcéin ar Áth Dara de bharr na tithe ceann tuí atá anseo. B'iad muintir Dunraven a thóg na tithe i lár an naoiú h-aois déag mar áít chónaithe don meitheall oibre a bhí ag obair ar a n-eastát.

Le teaghlach aitiúil ceann de na tithe agus tá an obair tosnaithe anois chun é dheisiú arís.

Meascán do thuí dúchasach agus giolcach ón dtuirc atá á dhúsaid don gceann mar go ndeirtear gur fearr an seasamh atá I ngiolcach na tuirce anois.

Is foirgnimh cosanta iad seo agus dá bharr ní féidir gná cheann sline a chuir ortha..

Tá faillte curtha sa bhaile roimis an obair mar go ndeirtar anseo go b'iad na tithe an tarrac is láidire atá ag an mbaile do chuiarteoirí..

Tá súil an chéad tig a bheith críochnaithe fé cheann míosa má sheasaíonn an aimsir, agus tá margadh annas is dúnta ar an dara tig a dóthadh. Tá súil e sin leis a bheith deisithe roimis dheire an tsamhraigh…