Dhiúltaigh toscairí Chumann Meánmhúinteoirí Éireann do rún a bhí ag éileamh stailce an mhí seo chugainn in aghaidh éagothromaíochta páigh. Glacadh le rún eile áfach ar cheist feidhleoireachta sa tseomra ranga ó Mheán Fómhair ar aghaidh. 

Cuireadh an dá rún os comhair chomhdháil Chumann na Meánmhúinteoirí i gCill Airne inniu ag éileamh ar thoscairí vótá a chaitheamh ar stailc a ghairm ón mhí seo chugainn ach dhiúltaigh móramh na dtoscairí dó.

Cuireadh agus glacadh leis an dara rún ag éileamh nach mbainfeadh baill den cheardchumann le hobair fheidhleoireachta sa tseomra ranga ó Mheán Fomhair ar aghaidh. 

Chuir an Cheardchumann gnóthaí an lae inné ar athló d'fhonn dul i mbun chainteanna phríobháideacha le tabhairt faoin mbealach is fearr le cothromaíochta páigh idir mhúinteoirí sean agus nua-cháilithe a bhaint amach.

I ndiaidh an tseisiúin phríobháidí inné, chas an buanchoiste 23 ball lena chéile d'fhonn rúin bunaithe ar an gcruinniú sin a dhréachtadh. 

Tá an ceardchumann i mbun agóide leis an Roinn Oideachais ó 2010 ar éagsúlacht cúiseanna - cothromaíocht páigh agus cur chuige an Teastais Shóisirigh ina measc. 

Tuigtear do Nuacht RTÉ go gcuirfear an dá rún sin faoi bhráid na comhdhála inniu.