€400,000 an meánphraghas atá ar theach anois i mBaile Átha Cliath, de réir suirbhé atá déanta ag ceantálaithe REA. 

Léiríonn an suirbhé freisin gur tháinig ardú €15,000 ar an meán ar phraghsanna tithe i mBaile Átha Cliath ó thús na bliana seo. 

Ach is i mbailte beaga taobh amuigh den phríomhchathair agus i mbailte móra is mó a tháinig ardú ar phraghsanna tithe.

€136,000 an meánphraghas atá ar theach trí sheomra codlata sna ceantair sin anois.