Bhí agóid i mBaile Átha Cliath inniu i gcuimhne ar Mary Boyle as Ceann Caslach i gCo.Dhún na nGall.

Tá sí ar iarraidh anois le 40 bliain.

Chonacthas Mary Boyle go deiridh ag teach a seantuismitheoirí ar fheirm i gCaiseal Ard i mBéal Átha Seanaidh cothrom an ama seo i 1977.

6 bliana d'aois a bhí sí.

Cuireadh tús leis an agóid ag Oifigí Choimisiún Ombudsman an Gharda Síochána, 150 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath ag a 2 a' chlog.

An agóid do Mary Boyle

Shiúil siad go dtí Oifigí na Roinne Dlí agus Cirt ag 51 Faiche Stiabhna.

Is lena chur ina luí ar na húdaráis coiste cróinéara a bhunú a heagraíodh an agóid seo.