Tá na cainteanna idir Cumann na nAltraí is na mBan Cabhrach agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte fós ag leanacht ar aghaidh sa Choimisiún Caidrimh sa Láthair Oibre in iarracht an réimeas 'obair de réir rialach' a sheachaint Dé Máirt.

Beidh cruinniú ag Coiste Feidhmeannais an cheardchumainn tráthnóna amáach le torthaí na gcainteanna a chíoradh.

Baineann an t-aighneas le ganntanas foirne agus iarrachtaí breis foirne a earcú agus a choinneáil anseo.

Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go mbeadh costas breise de €180m sa bhliain i gceist leis na moltaí seo a chur i bhfeidhm.