Scaoilfear saor fear a ciontaíodh as máthair a mharú agus a babaí a ghortú go don nuair a thit sé ina chodladh ag an roth.

Rialaigh an Chúirt Achomhairc go raibh an téarma príosúin dhá bhliain a gearradh ar Anthony Handley ró-dhian.

Phléadáil Anthony Handley, 64 bliain d'aois as Garrán na Sceiche Gile in Ard Aidhin, i mBaile Átha Cliath, ciontach as tiomáint chontúirteach inár maraíodh Olivia Dunne agus inár gortaíodh a h-iníon Éabha Dunne go dona i mBaile Brigín ar an 17 Eanáir 2014.

D'iarr a dhlíodóirí go ngearrfadh an chúirt pionós ar fionraí air de bharr nach bhféadfaí a rá roimh ré go mbuailfeadh codladh tobann é.

Chualathas sa chúirt gur maraíodh an mháthair 31 bliain d'aois ar an toirt nuair a bhuail carr Handley í agus í amuigh ag siúl lena hinínon trí mhí d'aois.

Thug finnéithe le fios gur imigh an carr trasna an bhóthair "gan rabhadh, mar a bheadh roicéad ann" agus gur bhuail sé Olivia Dunne ón chúl. 

Dúirt an tiománaí a bhí taobh thiar de Anthony Handley nár mhoilligh an carr agus nár las na soilse coscán.

Chualathas sa chúirt gur chreid saineolaithe timpistí na nGardaí gur tuirse tiománaí a ba dócha a ba chúis leis an tuairt. 

Ghearr an Breitheamh Pat McCartan dhá bhliain príosúin ar Anthony Handley i mí na Bealtaine anuraidh agus chosc sé air tiomáint go ceann 10 mbliana.

Inniu, ghearr an Chúirt Achomhairc dhá bhliain príosúin air arís ach chuir sí a bhfuil fágtha den téarma ar fionraí.

Chloigh an chúirt leis an chosc tiomána 10 mbliana

Rialaigh an triúr breitheamh go ndearnadh botúin phrionsabail i ndaoradh Handley agus gur ghearr an breitheamh pionós air go héagórach as a mhoill pléadáil ciontach.

Dúirt an chúirt chomh maith go raibh sé "mícheart ag an Bhreitheamh a chur síos dó go ndearna sé iarracht a aiféala a mhaolú tré mhilleán a chur ar locht teicniúil nó ar chúis leighis as an timpiste."