Tá an Ardchúirt tar éis breithiúnas a chur ar ceal inár bronnadh €40,000 ar chnocadóir as gortaithe a bhain di nuair a thit sí ar chosán ar Shlí Chill Mhantáin.

Dúirt an Breitheamh Michael White ina bhreithiúnas go raibh sé sásta éileamh Teresa Wall ar dhamáistí a chaitheamh amach.

Mhaigh sí gur bhain tuisle aisti nuair a chuaigh a cos i bhfostú i bpoll ar cheann de na sean trasnáin iarnróid a bhfuil an cosán tógtha air in aice le leacht chuimhneacháin JB Malone ar an chonair idir Bearna Bhealach Sailearnáin agus Dioghais in aice leis an Tóchar.

Chuir sí an dlí ar an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra a leag an cosán ar na tailte.

Beidh tábhacht leis an bhreithiúnas seo mar gur léiríodh imní i rith éisteacht an achomhairc go dtiocfadh deireadh le Slí Chill Mhantáin dá socródh úinéirí talún cead isteach ar a gcuid talún a tharraingt siar.

Anuraidh, rialaigh an breitheamh Jacqueline Linnane sa chúirt chuarda go raibh an tSeirbhís failíoch agus d'ordaigh dóibh €40,000 a íoc le Teresa Wall i ndamáistí.

Shéan an tSeirbhís go raibh siad failíoch agus rinne achomharc chuid an Ardchúirt.

Ina bhreithiúnas inniú dúirt an Breitheamh White gur duine "ionraic" í Teresa Wall agus gur bhain gortuithe dí a chuir as go mór dá "saol aclaí." 

Ach, nuair a mheas sé "an chaoi ar thit sí", dar leis go raibh sise neamartach sa mhéid "nach raibh sí ag amharc ar dhromchla an chosáin nuair a thit sí."

Chuir sé an cás siar go ceann coicíse le ligean don dhá thaobh a bhreithiúnas a chíoradh.

D'iarr sé ar dhlíodóirí na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra a machnamh a dhéanamh maidir le cúinsí Teresa Wall sula ndéanfadh siad aon iarratas ar chostaisí.