Tá téarmaí tagartha an Choimisiúin Fiosraithe maidir leis na líomhaintí go raibh gardaí sinsearacha páirteach in iarrachtaí míchlú a tharraingt ar Gharda a sceith eolas, foilsithe ag an Rialtas.

Fiosróidh an Breitheamh Peter Charleton líomhaintí a rinne an t-iarCheannfort in Oifig Preas na nGardaí Dave Taylor, faoin reachtaíocht maidir le nochtadh eolais faoi chosaint, inár mhaigh sé gur iarr an t-iarChoimisinéir Martin Callinan agus an leas-Choimisinéir san am Nóirín O'Sullivan, air a rá leis na meáin gur mailís agus díoltas a ba chúis leis an Sáirsint Maurice McCabe a chuid líomhaintí a dhéanamh agus nach raibh bunús ar bith leo.

Fiosróidh sé chomh maith ráiteas an Cheannfoirt Taylor gur dúradh leis aird na meán a tharraingt ar líomhain d'iompar coiriúil in éadan an tSáirsint McCabe.

Scrúdóidh an Breitheamh Charleton taifid ar gach guthán a bhí in úsáid ag an Cheannfort Taylor, ag an iarChoimisinéir Martin Callinan agus an Choimisinéir Nóirín O'Sullivan sa tréimhse idir 1 Iúil 2012 agus 31 Bealtaine 2014.

Chomh maith leis sin fiosróidh sé an raibh baint ag an Choimisinéir O'Sullivan le sceitheadh sleachta as tuarascáil O'Higgins le h-iriseoir in RTÉ, sliocht inár dúradh gur bréagadóir agus duine mífhreagrach é an Sáirsint McCabe.

Scrúdóidh sé freisin an raibh cruinniú idir Martin Callinan agus an Teachta Dála le Fianna Fáil John McGuinness in Eanáir 2014. 

Maítear gur i gcarrchlós óstán Bewley i gCrois an Fhearainn Nua i mBaile Átha Cliath a tharla an cruinniú.

Tá sé ráite cheana féin ag John McGuinness gur thrácht Martin Callinan go dímheasúil ar an tSáirsint McCabe le linn a gcomhrá.

The terms arise from recommendations of an earlier report from retired judge Iarfhlaith O'Neill which found that two protected disclosures were allegations of serious wrongdoing, but these claims were vigorously denied by those against whom they were made.

D'eisigh an Garda Síochána ráiteas tráthnóna inár fháiltigh siad roimh an Choimisiún Fiosraithe agus dúirt siad go ndéanfaidh siad comhoibriú iomlán leis.

Howlin ag iarraidh ar Nóirín O'Sullivan seasamh ar leataobh

Dúirt an Taoiseach sa Dáil nach bhfuil aon rialú diúltach déanta in aghaidh Choimisinéir na nGardaí agus go bhfuil sí i dteideal thacaíocht iomlán an Rialtais.

Bhí Enda Kenny ag freagrairt ráitis a rinne ceannaire an Lucht Oibre Brendan Howlin sa Dáil, inár iarr an teachta Howlin go seasódh Noírín O'Sullivan ar leataobh an fhad is bheidh an Coimisiún Fiosraithe faoi líomhaintí na sceithirí gardaí i mbun ag gcuid oibre.

Dúirt Brendan Howlin leis an Dáil gur mhaígh iriseoir dó ar maidin go ndearna an Coimisinéir líomhaintí fíor thromchúiseacha le hiriseoirí i 2013 agus i 2014 maidir le coireanna gnéis faoin sceithire Gardaí an Sáirsint Maurice McCabe.

Dúirt sé go mbeadh sé fíor neamhghnáth dá mbeadh an Coimisinéir ag déanamh líomhaintí leis na meáin maidir le duine dá comhghleacaithe féin.

Dúirt sé gurb í an Coimisinéir a bhí i gceannas ar ghlaonna a rinne Garda eile leis na meáin i 2015 a fhiosrú.

Ach dúirt an Taoiseach nach bhfuil sa méid sin faoi láthair ach líomhaintí nár fíoraíodh fós.

Dúirt sé go bhfuil na líomhaintí atá le cíoradh ag an Choimisiún Fiosraithe faoin Bhreitheamh Peter Charleton séanta go hiomlán ag an bheirt atá i gcroí lár na líomhaintí.

Dúirt an Taoiseach nach bhféadfadh an Breitheamh Iarfhlaith O'Neill a chruthú cá bhfuil an fhírinne faoi na líomhaintí agus nach dtánagthas ar aon chás d'éagóir 'prima facie'. 

Ceadaíodh an fiosrúchán ar mholadh ón iarbhreitheamh Iarfhlaith O'Neill a scrúdaigh na líomhaintí ar iarratas ón Aire Dlí is Cirt Frances Fitzgerald.

Is leagan leasaithe as a mbainfear sleachta ar leith a fhoilseofar inniu - ní fhoilseoidh an Rialtas tátail agus moltaí an Bhreithimh O'Neill go dtí go gceadóidh an tArd Aighne é.

Ar maidin d'iarr urlabhraí Dlí is Cirt Shinn Féin Jonathan O'Brien go seasódh Coimisinéir na nGardai Nóirín O'Sullivan ar leataobh an fhad is bheidh an Coimisiún Fiosraithe i mbun ag gcuid oibre.

Dúirt Jonathan O'Brien gur mhaith le Sinn Féin buaileadh leis an Aire Dlí is Cirt féachaint an bhféadfaí líomhaintí atá déanta ag sceithirí eile a scrúdú.

Inné d'iarr an teachta neamhspleách Clare Daly go n-éireodh an Coimisinéir as a chuid dualgas i rith an imscrúdaithe.