Tá an dochtúir teaghlaigh Bernadette Scully faighte neamhchiontach i ndúnorgain a hiníne Emily Barut ar an 15 Meán Fómhair 2012.

Bhí dúnorgain Emily Barut mar thoradh ar ghníomh mórfhaillí séanta ag Bernadette Scully, 58, as Cosán an Bhaitsiléara, Tulach Mhór, Contae Uíbh Fhailí.

Bhí sé curtha ina leith gur thug sí an iomarca den gcógas hiodráit chlórach dá hníon ar an 15 Meán Fómhair 2012. Bhain éagumais mhóra d'Emily de bharr na micriceifileachta a bhí uirthi.

Tráthnóna inné, cuireadh an giúiré abhaile don oíche, agus chuaigh siad ar ais i mbun a macnaimh ar maidin. 4 huaire a chloig ar fad a chaith an giúiré ag athbhreithniú na fianaise.

D'fhan Bernadette Scully socair agus an bhreith á tabhairt.

Sa ráiteas a tugadh do na meáin taobh amuigh de theach na cúirte, dúirt sí go ndeachaigh an tacaíocht agus an cineáltas a taispeánadh di go croí inti, i rith na trialach agus sna blianta roimhe.

Dúirt sí sa ráiteas go raibh a hiníon Emily mar a bheadh  a héinín beag a raibh a eite briste, agus gur thug  sí grá, cúram agus cosaint di.

Chonaic sí, a dúirt sí, an streachailt chéanna a bhí acusan i saol na milte tuismeitheoirí ar fud na tíre a bhfuil páistí faoi mhíchumas acu agus a bhíonn de shíor ag troid ar seirbhísí agus tacaíochta a fháil.

Thuig sí go mb'éigean bás Emily a fhiosrú, ach ba chosúil le hifreann beo na ceithre bhliana deireanacha a dúirt sí. Chomh maith le hEmily a chailliúint, níorbh fhéidir lei bheith i láthair ag a sochraid.

Ní bhfuair sí an deis fós a hiníon a chaoineadh, ná go deimhin a saol muirneach a cheiliúradh.

D'fhág an cás cúirte tuirseach traochta ina corp í, ina croí agus ina hintinn, agus mothaíonn sí suaite go smior ina dhiaidh.