Bhí thart ar 100 duine i láthair ag cruinniú aréir maidir le dréachtphlean teanga atá curtha i dtoll a chéile do limistéar Chois Fharraige i gConamara. Méadú 5% ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge atá mar sprioc lárnach sa phlean.  

Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga a dhréachtaigh an plean. Chosnódh sé €250,000 sa bhliain thar thréimhse seacht mbliana, agus tá oifig teanga a mbeadh triúr oilte ag obair ann luaite leis. 

Dúradh ag an gcruinniú aréir gur mhór an dúshlán plean mar é a chur i dtoll a chéile do limistéar chomh mór agus go bhfuil difríochtaí suntasacha ó thaobh iompair teanga de idir na ceantair éagsúla. Léiríonn taighde a rinneadh don phlean, mar shampla, nach as an nGaeltacht 40% de na tuismitheoirí i gCois Fharraige.

Tá go dtí 5 Nollaig ag an bpobal aon mholtaí eile a dhéanamh faoin bplean teanga. Tá sé i gceist é a chur faoi bhráid Údarás na Gaeltachta ar 16 Nollaig agus faoi bhráid Roinn na Gaeltachta roimh dheireadh na bliana.