Tá cumann Sáirsintí agus Chigirí an Gharda Síochána (AGSI) tar éis tús a chur lena fheachtas obair de réir rialach.

Baineann an t-aighneas le cúrsaí pá agus cearta eadrascána.

Seo í an chéad uair riamh ag an AGSI dul i mbun a léithid de ghníomhaíocht.

Tá breis is 2,000 garda nach bhfuil ag úsáid córas ríomhaireachta an PULSE ón 7 a'chlog ar maidin inniu.

Leanfaidh an chuid seo den fheachtas go dtí a 7 a'chlog ar maidin amárach.

Tá sé i gceist ansin ag gardaí géarú ar an bhfeachtas as seo go ceann 6 seachtaine.

Beidh Cumann Ionadaíoch an Gharda Síochána (GRA) ag dul i mbun feachtais freisin an mhí seo chugainn mar chuid den aighneas seo.

Bhí an Cumann, i dteannta Chumann Ionadaíoch an Gharda Síochána (GRA) i mbun cainte le bainistíocht an fhórsa ar maidin.

Pléadh pleananna éigeandála sa gcás is go ngabhfaí chun cinn leis an stailc iomlán atá beartaithe faoi cheann coicíse.

Tá stailc bagraithe an lá sin ag an mbreis is 12,000 ball den fhórsa, idir ghardaí, chigirí agus sháirsintí.

Tá sé i gceist go leanfadh cainteanna idir ionadaithe na ngardaí agus an Roinn Dlí agus Cirt.