Deir an Ghníomhaireacht Tithíochta nach mór a dhul i ngleic leis an athrú atá ag teacht ar an éileamh ar thithíocht i measc seandaoine.

Faoin mbliain 2050  beidh an ceathrú cuid den daonra in aois an phinsin - méadú faoi dhó ar an líon atá ann faoi láthair.

D'fhoilsigh an Ghníomhaireacht Tithíochta tuarascáil inniu a thug le fios go bhfuil athrú mór le teacht ar mhargadh tithíochta sheandaoine sna blianta amach anseo. 

Faoin bhliain 2050, meastar go mbeidh ceathrú cuid den daonra in aois an phinsin agus go mbeidh beagnach leath mhilliún duine os cionn an cheithre scór.

Deir an Ghníomhaireacht Tithíochta go mbeidh 100,000 teach nua do sheandaoine  ag teastáil amach anseo.

Táthar ag iarraidh go gcuirfí béim ach go háirithe ar neamhspléachas i gcás seandaoine.

Chuige sin, tá siad ag iarraidh go gcuirfí ar fáil tithíocht chuí a bheadh feistithe go speisialta dóibh agus dá gcuid riachtanais.