Tá caingean dlí ar bun san Ard Chúirt i mBéal Feirste féachaint le stop a chur leis an bpróiseas faoina bhfágfaidh an Bhreatain an tAontas Eorpach i 2017.

Deirtear go bhfuil sé mídhleathach a leithid a dhéanamh gan beannacht ón bpairlimint.

"Teastaíonn beannacht a bheith faighte freisin ón bhFeidhmeannas i dTuaisceart Éireann le go gcuirfear Airteagal a 50 de Chonradh Liospóin i bhfeidhm" a deir an dream atá i mbun an chaingin dlí.

Leas-Chéad Aire an Tuaiscirt, Martin McGuinness ó Shinn Féin atá in aghaidh na Breatimeachta

Deirtear sa chaingean freisin gur athraigh stádas bunreachtúil Thuaisceart Éireann faoi Chomhaontú Aoine a' Chéasta i 1998.

Dá réir sin dúradh go raibh veto ag an Tuaisceart ar aistharraingt na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach.

Polaiteoirí ón SDLP, Alliance, Sinn Féin agus Comhaontas Glas  atá i mbun an dúshlain seo, chomh maith le Raymond McCord, fear a labhraíonn thar ceann íosbartaigh ó thuaidh.

Páirtí an SDLP atá freisin i mbun an dúshláin seo

Níl aon bhaint ag Páirtí Aontachtach Uladh ná ag an DUP leis an gcaingean dlí seo.

Ar maidin inniu dúradh go mbeadh drochimpleachtaí ann don phróiseas síochána ó thuaidh i gcás na Breatimeachta.