Dúirt buachaill ar éignigh a athair é agus a d'fhulaing droch-íde eile uaidh nuair a bhí sé idir sé agus ocht mbliana d'aois, gur mhian leis deireadh a chur lena shaol sular cuireadh faoi chúram an Stáit é.

Dúirt an buachaill atá dhá bhliain déag d'aois anois, leis an Phríomhchúirt Choiriúil, gur bhain a athair a óige de agus nár thosaigh a shaol i gceart go dtí gur bhain sé a theach altramais deireanach amach.

I ráiteas faoin tionchar a d'fhág an íospairt air, dúirt sé nár cumadh go fóill na focail a dhéanfadh cur síos ar an méid a rinne a athair air.

Rabhadh: D'fhéadfadh sé go ngoillfeadh an méid seo a leanas ar léitheoirí

Fear gránna agus cruálach é a athair a dúirt sé, fear a dtug sé "Adolf Hitler" air.

Ciontaíodh an t-athair 66 bliain d'aois i ndiaidh triail a mhair 7 seachtaine i mí na Bealtaine as naoi gcúis maidir lena mhac a éigniú.

Ciontaíodh é as cruálacht chomh maith. Ciontaíodh máthair an bhuachalla as cruálacht freisin ach fuarthas neamhchiontach í as ionsaithe gnéis. 

Ag an éisteacht dhaortha dúradh sa chúirt gur fhulaing an buachaill buaileadh, ciceáil agus greadadh beagnach gach lá agus níos moille d'inis sé gur éigníodh é.

Dúirt dlíodóirí ionchúisimh go raibh eagla a anama air roimh a athair a bhíodh de shíor ag bagairt air agus a chuir faoi ghlas i mbosca é uair amháin.

Dúirt an tabhcóide Pauline Whalley gur ghá a léiriú don chúirt gur liosta le háireamh na huafáis a d'fhulaing an buachaill. Dúirt sí nár mhaolaigh eagla an bhuachalla roimh a athair i rith na trialach agus gur léirigh sé go raibh faitíos air go bhfaighfeadh a athair amach cá raibh cónaí air.

Dúirt an buachaill ina ráiteas íobartaigh gur mhian leis na cuimhní uilig ar an méid a rinne a athair air "a dhíbirt as a cheann."

"Ba mhaith liom na boscaí uilig i mo cheann a fholmhú agus slán a rá le mo chuimhní," arsa an buachaill.

Chuir sé síos ar an fhearg atá air lena athair agus dúirt go raibh áthas air go bhfuil sé anois i bpríosún.

Dúirt sé nár mhian leis a athair a fheiceáil ach go mb'fhéidir amach anseo gur mhaith leis a fhiafraí de cad chuige a ndearna sé an méid sin air.