Tá gearán nua déanta ag NAMA leis an Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí nó SIPO faoina n-iar chomhairleoir Frank Cushnahan.

Tagann an gearán sna sála ar líomhaintí a bhí i bhfiosrúchán BBC Spotlight.

Rinne NAMA gearán oifigiúil leis na Gardaí faoin ábhar céanna Dé hAoine.

Foilseofar tuarascáil ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi leabhar iasachta NAMA i dTuaisceart Éireann an tseachtain seo.

Project Eagle atá tugtha ar dhíol iasachtaí NAMA i dTuaisceart Éireann leis an chomhlacht infheistíochta as Meiriceá, Cerberus Capital Management. 

Creidtear go léirítear laigeachtaí agus mírialtachtaí i dtuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoin mhargadh agus go mb'fhéidir gur cailleadh na céadta milliún euro dá bharr. 

Tuigtear nach n-aontóidh NAMA leis an mhéid atá sa tuarascáil. 

Is é seo an dara gearán atá déanta ag NAMA leis an Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí i dtaca le Frank Cushnahan.

Baineann an chéad cheann le hAlt 17 den Acht um Eitic in Oifigí Poiblí.