Tá an tuarascáil neamhspleách maidir le seirbhísí cúraim croí in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge foilsithe ag an Aire Sláinte Simon Harris. 

Deirtear sa tuarascáil, a chuir an Dr Niall Herity i dtoll a chéile, nach bhfuil aon ghá leis an dara saotharlann cúraim croí san ospidéal. 

Tá sé ráite ag an Aire Stáit John Halligan - Teachta Dála do Phort Láirge - nach bhfuil sé sásta le téarmaí tagartha na tuarascála agus gur chóir iniúchadh eile a dhéanamh.

Tá sé ráite aige freisin go gcaithfeadh sé éirí as an Rialtas mura gcuirfí seirbhísí cúraim croí ar fáil a bheadh sásúil do na dochtúirí atá ag obair san ospidéal. 

Sula ndeachaigh sé isteach sa Rialtas níos túisce i mbliana, gealladh do John Halligan go bhfeabhsófaí cúrsaí cúraim croí san ospidéal. 

Dúirt an Dr Rob Landers, Príomhstiúrthóir Cliniciúil Ghrúpa Ospidéal an Iardheiscirt, go bhfuil sé féin agus comhairleoirí eile ospidéil fós ag seasamh leis an éileamh go gcuirfí tuilleadh seirbhísí cúraim croí ar fáil i bPort Láirge.

Tá alltacht agus díomá air, a dúirt an Dr Landers, faoin méid atá ráite i dtuarascáil Herity. Dúirt sé go bhfuil sé ag iarraidh an tuarascáil ar fad a léamh go bhfeicfidh sé cén bunús atá leis na moltaí. 

Inné, dúirt an Taoiseach Enda Kenny agus an tAire Harris araon gur faoi lucht leighis agus nach faoi pholaiteoirí atá sé cinntí cliniciúla a dhéanamh sa tseirbhís sláinte.