Tá iarrtha ag an gcarthanas leanaí Barnardos ar an Rialtas teacht i gcabhair ar theaghlaigh a bhfuil páistí le seoladh ar scoil acu ag deireadh na míosa seo.

Deir Barnardos go nglanfadh breis infheistíochta €103m don Roinn Oideachais costais breise agus go gcuirfeadh saor-oideachas ar fáil.

Léiríonn suirbhé déanta ag an gcarthanas go gcuireann costas scoile teaghlach as gach deich gcinn (10%) i bhfiacha.

Tá costas cothrom le €340 an duine luaite le leanbh ag dul isteach sna naíonáin mhóra, €395 do rang 4 a sheoladh ar scoil agus €775 do pháiste ag tabhairt faoin gcéad bhliain sa mheánscoil. 

Bíonn ar 42% de theaghlaigh billí eile an tí a chur ar leataoibh d'fhonn fiacha na scoile a ghlanadh. Dar leis an tsuirbhé, bíonn ar 10% de theaghlaigh iasacht a lorg ó chairde, clann, bainc nó comhair chreidmheasa d'fhonn na costais a ghlanadh. 

Dar le Barnardos go bhfuil fearg ar thuismitheoirí faoin éagsúlacht i gcostas oideachais idir scoileanna.