Tá saineolaí ó Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath ceaptha ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Simon Coveney le tuairisc a chur ar fáil dó maidir le coinníollacha pleanála do thuirbíní gaoithe i gCo Dhún na nGall.

Bhí sé socraithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall dhá bhliain ó shin go mbeadh ar thuirbíní gaoithe a bheith lonnaithe 10 n-uaire a n-airde ar shiúl ó thithe cónaithe sa chontae.

Dhiúltaigh an tAire Comhshaoil ag an am Alan Kelly glacadh leis an gcoinníoll sin, áfach.

Ach d'éirigh le hachomharc a rinne an Comhairleoir Contae John Campbell san Ard-Chúirt dhá mhí ó shin in éadan chinneadh Alan Kelly. Chuir an Ard-Chúirt cinneadh Alan Kelly ar ceal agus tugadh treoir don Aire Coveney moltaí nua a dhéanamh.  

Ina fhianaise sin, tá an saineolaí Hendrik W van der Kamp ceaptha ag Simon Coveney le tuairisc a chur ar fáil dó faoi cheann coicíse maidir le tuirbíní gaoithe i nDún na nGall.