In ainneoin go raibh 4 bhuille farrasbairr aige ag cur tús lena bhabhta deiridh i gComórtas Osacilte Mheiriceá, chríochnaigh Shane Lowry sa dara háit ag -1 i ndiaidh dó scór +6 a chlárú.

Bhuaigh Dustin Johnson a chéad oll-chraobh le scór deiridh -4.

Bhí ábhar conspóide ann do Johnson i ndiaidh dá liathróidh bogadh ar phlásóg an 5ú phoill. Bíodh is gur tháinig sé ar réiteach le moltóir ar an láthair, cuireadh in iúl dó go mb'fhéidir go ngearrfaí pionós aon bhuille amháin air i ndiaidh dó an babhta a chríochnú. 

Cuireadh na himreoirí eile ar an gcúrsa ar an eolas faoin gcinneadh seo ón USGA rud a d'fhág éiginnteacht ann faoi cén scór baileach a bhí ag Johnson ón am sin go críoch.