Tá tús curtha sa gCúirt Uachtarach le hiarratas ón mhangaire drugaí, John Gilligan agus a theaghlach le stop a chur le Biúró na Socmhainní Coiriúla (CAB) 3 theach a bhíodh acu, a dhíol.

Sin teach i gCo.Chill Dara agus 2 theach i gCo.Bhaile Átha Cliath.

Teach 8 seomra codlata atá i Jessbrook i gCo. Chill Dara agus ghlac CAB seilbh air beagnach 20 bliain ó shin.

Rinne an eagraíocht amhlaidh le 2 theach eile a bhí ag Gilligan in iarthar Cho. Bhaile Átha Cliath.

Tá dlíodóirí sa gcúirt inniu ar son John Gilligan agus ar son a mhic, Darren agus a iníon, Tracy.

Tá siadsan ag iarraidh orduithe cúirte eile a rinneadh ina leith seo, a chur ar neamhní.