Tá 270 post á gcruthú ag an gcomhlacht cuntasaíochta EY.

Tá oifigí nua á n-oscailt ag EY i mBaile Átha Cliath agus Gaillimh mar chuid de seo.

Beidh postanna freisin á dtairiscint ag EY i Luimneach, Port Láirge agus Corcaigh.

Tá sé i gceist ag an gcomhlacht cur lena fhoireann sna rannóga airgeadais, cuntasaíochta, innealtóireachta, teicneolaíocht eolais chomh maith le comhairleoireacht agus gnó.

Deir EY go bhfuil éileamh mór anois ar sheirbhísí chun dul i ngleic le caimiléireacht.

1,800 duine atá fostaithe ag EY cheana féin in Éirinn.

Bhíodh sé ag feidhmiú tráth mar Ernest & Young.