Tá bean as Contae Phort Láirge ciontaithe i gcruálacht a dhéanamh ar a mac i ndiaidh cás cúirte a mhair 7 seachtainí sa Phríomhchúirt Choiriúil. 

Dé hAoine, ciontaíodh athair an mhic i naoi gcúis eile. 

Cúisíodh é in éigniú a dhéanamh ar a mhac ó bhí sé 6 bliana d'aois. 

Cúisíodh é i gcruálacht chomh maith. 

Éigiontaíodh máthair an bhuachalla ar dhá chúis a bhain le mí-usáid gnéis roimhe seo. 

Ar dtúis, 82 cúis a bhí curtha i leith na dtuismitheoirí ach caitheadh 60 dóibh san amach i dtreo dheireadh na trialach mar gheall ar ábhar dlí a tháinig chun tosaigh. 

Thug an buachaill fianaise ar nasc físe ón mBreatain, áit a bhfuil sé anois in aonad speisialta.

Bhí idirghabhálaí ann chun cabhrú leis na ceisteanna a mhíniú do. 

Le linn na fianaise, dúirt an buachaill gur éignigh, gur bhuail, gur bhagair agus gur bhain a athair mí-usáid gnéis as go minic. 

Dúirt sé gur cuireadh iachall air gnéas a bheith aige lena mháthair agus cuireadh faoi ghlas i mbosca é. 

Líomhnaigh an buachaill go rinne a athair cuid den mhí-úsáid a thaifeadadh agus gur thaispeáin sé é go dtí daoine eile. 

Cuireadh an buachaill faoi chúram an stáit nuair a bhí sé 8 mbliana d'aois i ndiaidh do a scéal a insint le múinteoir dá chuid.

Cuireadh isteach i roinnt tithe altramaithe é agus baineadh mí-úsáid as i gceann do na tithe sin chomh maith.

Tá athair an bhuachalla curtha siar faoi choinnéail agus gearrfar pianbhreith air i Mí Iúil.