Bhagair Transdev, atá ag bainistiú na seirbhíse traenach Luas, go gcaillfidh na tiománaithe traenach ansin lá iomlán pá má théann siad ar aghaidh le sraith stailceanna 4 uair a' chloig atá beartaithe don tseachtain seo chugainn.

Bhí foláireamh tugtha ag an gcomhlacht do na hoibrithe roimhe seo dá leanfadh siad orthu leis na stailceanna agus ag obair de réir rialach, go bhféadfaí iad a chur ar fionraí gan pá, a gcuid uaireanta oibre a chiorrú agus a bpá a laghdú.

Tá an t-aighneas seo tar éis cur isteach go mór ar an tseirbhís traenach sa phríomhchathair le roinnt míonna anuas.

Níl sé i gceist go mbeadh aon seirbhís traenach Luas ann Dé hAoine an 20ú Bealtaine, ná ar an Aoine an 27ú Bealtaine.

Tá 7 lá eile i gceist idir seo agus an 10ú Meitheamh a bhfuil sé beartaithe ag tiománaithe dul i mbun stailce ar feadh 4 uair a' chloig.