I gCúirt Choiriúil Chuarda na Gaillimhe tráthnóna fuarthas fear de bhun na Liotuáine ciontach as robáil armtha de luach €1.1 milliún ó shiopa seodóra i nGaillimh anuraidh. Gearrfar pianbhreith amárach ar Irmantas Paulauskas agus ar an triúr fear eile a bhí páirteach sa robáil.

Naoi mbomaite is fiche a bhain sé as an ghiúiré de bhean amháin agus aon fhear déag a chinneadh go raibh Irmantas Paulauskas ciontach.

Shéan an fear 38 bliain d’aois, de bhunadh na Liotuáine, go raibh baint ar bith aige leis an robáil armtha inár goideadh luach 1.1 milliún Euro d’fháinní diamaintí agus uaireadóirí Rolex as seodóirí Hartmann i nGaillimh i mí Feabhra anuraidh.

I rith na trialach a mhair 5 lá thar thréimhse coicíse, phléadáil Irmantas Paulauskas neamhchiontach as 208 fáinne agus 32 uaireadóir a ghoid as siopa Richard Hartmann i Sráid Liam i nGaillimh ar an aonú lá déag d’Fheabhra 2015.

Shéan sé chomh maith go raibh gunna bréige a raibh ciúnadóir air ina sheilbh agus rún aige gadaíocht a dhéanamh ar an dáta céanna.

Chualathas sa chúirt go ndeachaigh ceathrar fear as an Liotuáin, beirt acu a raibh piostail bhréige acu agus beirt eile a raibh cnapchasúir acu, isteach sa tsiopa an mhaidin sin agus a n-aigheanna ceilte acu. 

Bhagair siad ar na mná a bhí ag obair ann fhad is a bhris beirt eile na fuinneogaí taispeántais inmheánacha. D’éalaigh siad de shiúl na gcos síos Sráid na Siopaí ach chonaic daoine a bhí ag dul thar bráid an ghadaíócht agus chuir siad fios ar na Gardaí.  

Lean beirt fhear na Liotuáinigh go dtí go dtáinig bleachtairí i ngnáth éide suas leo sa tSráid Láir. Streachail na Gardaí le Paulauskas agus fear eile agus d’eirigh leo iad a thabhairt go talamh. D’éalaigh an bheirt robálaí eile ach gabhadh iad ag imeacht ar bhus arais go Baile Átha Cliath.

Níor chomhoibrigh Paulaukas leis na Gardaí nuair cheistigh siad é – dhiúltaigh sé ráitis a shíniú agus shéan go raibh aithne ar bith aige ar an triúr eile a bhí páirteach sa robáil.

Mhaigh sé go dtáinig sé go Gaillimh as an Liotuáin gan cúis ar bith cúpla lá roimhe sin, go raibh sé ag fánaíocht thart fá Ghaillimh agus gur annn a bhí sé nuair a d’fhuadaigh fir choimhthíocha den tsráid é. Dhiúltaigh sé glacadh leis gur i stáisiún Gardaí a bhí sé agus gur Gardaí a bhí a cheistiú.

Inniu chrom Paulauskas a cheann nuair a dúirt a ateangaire a bhí ina suí in aice leis an Focal Ciontach i Liotuáinis maidir leis an dá chúis a bhí curtha ina leith. 

Is amárach a ghearrfaidh an breitheamh Rory McCabe pianbhreith ar Irmantas Paulauskas. Daorfaidh sé chomh maith an triúr fear eile a phléadáil ciontach roimhe seo as an robáil chéanna.