Tá leithscéal gafa ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoin bhfad atá sé a thógáil ar an eagraíocht athbhreithniú a fhoilsiú maidir leis an gcúram a cuireadh ar fáil in Aonad Máithreachais Opsidéal Portiuncula i mBéal Átha na Slua, Co na Gailllimhe. 

Tháinig sé chun solais anuraidh gur tharla roinnt eachtraí tromchúiseacha san ospidéal agus mná ag tabhairt páistí ar an saol.

Dúradh ar dtús go mbeadh an t-athbhreithniú foilsithe taobh istigh de chúig mhí, ach tá sé ráite anois ag an bhFeidhmeannacht gur roimh an samhradh a fhoilseofar é.

Tá sé faighte amach freisin go gcaithfear athbhreithniú as an nua a dhéanamh ar dhá chás as an ocht gcás déag atá á scrúdú mar gheall ar dheacrachtaí foirne.

Tá beirt iniúchóirí nua fostaithe anois leis na cásanna a scrúdú.