Dúirt lucht bainistíochta an chomhlachta Intel go mbeidh tionchar ag a fhógra faoi chiorruithe le gairid ar a líon fostaithe in Éirinn.

5,500 atá ag obair do Intel anseo.

Tá a bhformhór lonnaithe i monarcha an chomhlachta i Léim an Bhradáin, Co.Chill Dara agus líon beag eile i gCorcaigh agus sa tSionainn.

Tá sé i gceist ag Intel scaoileadh le líon suntasach oibrithe óna mhonarchana ar fud an domhain.

Thug sé fógra dá léithid seachtain ó shin.

100,000 atá fostaithe go domhanda aige.

An lagan atá tagtha ar an éileamh ar ríomhairí pearsanta ar na margaí faoi ndear an chinnidh seo ó Intel.