Tá sé fógartha ag Cumann Sháirsintí agus Chigirí an Gharda Síochána go bhfuil gníomhaíocht thionsclaíoch beartaithe acu mar chuid dá bhfeachtas go dtabharfaí ar ais dóibh an pá a baineadh díobh.

Mhol Ard-Rúnaí an chumainn John Jacob do na baill inniu máirseáil chuig an Dáil, picéad a chur ar oifigí Theachtaí Dála agus obair de réir rialach. Chomh maith leis sin, tá comhdháil speisialta le gairm i mí an Mheithimh le stailc a phlé. 

Maítear i suirbhé atá déanta ag an gcumann go bhfuil os cionn 90% dá gcuid ball i bhfabhar dul ag obair de réir rialach mar gheall ar phá agus choinníollacha oibre.

Tá comhdháil bhliantúil an chumainn ar siúl i gCathair na Mart inniu.

Creideann an cumann chomh maith go bhfuil dochar déanta ag dúnadh 95 stáisiún Gardaí faoin tuath dá gcaidreamh leis an bpobal.

Seirbhís ar bheagán foráis don phobal é, a deir siad, agus is iomaí pobal amuigh faoin tuath atá fágtha gan aon Ghardaí mar gheall go bhfuil siad aistrithe go dtí áiteanna eile.