Gearradh cheithre bliana príosúin ar bhean, 39 bliain d'aois i gCúirt Chuarda na Gaillimhe inniu as faillí agus ionsaithe a dhéanamh ar a clann.

Dúirt an Breitheamh Karen O Connor agus í ag fógairt an phianbhreith, go mbeadh tionchar fadthéarmach ar an ndrochúsáid ar na leanaí.

Bhí ár dtuairisceoir Sorcha Ní Mhonacháin sa chúirt inniu agus tá sí linn BEO anois ó Thigh na Cúirte.

I mBealtaine na bliana 2011, chuaigh oibrithe sóisialta le Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte san am, chuig teach na mná gan choinne. Ní raibh an mháthair sa bhaile, bhí an teach bun ós cionn agus bhí beirt fhear sa teach ina gcodladh agus ar meisce.

Is nuair a a thoisigh na páistí a ríomh a scéalta dá dtuismitheoirí altramais a fuarthas amach an neamart a rinne an mháthair iontu ar feadh cúig bliana roimhe sin. 

Phléadáil iar pháirtí na mná arbh é athair bheirt dá cuid páistí é, ciontach i mí Eanáir as cúig chúis a bhain le neamart a dhéanamh sna páistí. 

I rith a gcuid fiosruithe fuair an Bleachtaire Maria Ní Fhlaithearta agus an Garda Denise Kelleher amach gur minic a bhuail an mháthair iad le scuab bambú, le beilt agus le spúnóg adhmaid. Dhóirt sí leacht níocháin síos a scórnach.

Thug sí na drugaí canabas agus amfataimín don chailín a ba shine nuair a bhí sí ceithre bliana déag agus chnag sí a cloigeann de bhord na cistine nuair a chuir an cailín dath ina cuid gruaige le linn an téarma scoile.

Chaill an dara iníon ba shine cuid mhaith laethanta ón scoil de bharr go raibh sí ag tabhairt aird don bheirt pháiste ab óige.

Ba mhinic nach raibh bia sa teach agus thug comharsanaigh fianaise i rith na trialach gur chuir siad béilte ar fáil don bheirt bhuachaill ba shine.

Ní raibh rialtacht ar bith sa teach, bhíodh cóisireacha ar bun ann go minic agus daoine fásta ar meisce ann. 

Sa chúirt an tseachtain seo chuaigh thart léamh ráitis ó chúigear páiste faoin lorg a d’fhág blianta de dhrochíde agus de neamart orthu.

Ní fheiceann na leanaí a chéile anois ach ar feadh uair a chloig amháin sa mhí – tá siad uilig faoi chúram tuismitheoirí altramais éagsúla – cuid acu a bhí sa chúirt inniu. 

Thug na leanaí buíochas dá dtuismitheoirí altramais agus dúirt cuid acu go dtuigeann siad anois freagrachtaí máthar.

Dúirt an tabhcóide Bernard Condon thar cheann iarpháirtí na máthar gur léirigh na páistí a mbuíochas dósan as pléadáil ciontach ag tús a thrialach.

Cé gur admhaigh sé gur bhuail sé na páistí, d’aontaigh an Garda Denise Kelleher lena abhcóide gur dhúirt na páistí gur ghnáth leis doras an tseomra codlata a dhúnadh agus ligean air féin go raibh sé a mbualadh go díreach ar mhaithe le mianta smachtaithe a máthar a shásamh. 

An tseachtain seo caite dúirt sé nach raibh lá ann ó shoin nach raibh aiféala air as a ghníomhartha. Dúirt sé go dtuigeann sé anois gur tharraing sé ualach ró-mhór air féin nuair a chuaigh sé i gcaidreamh leis an mháthair.

Tá sé ag fáil comhairle agus cúram maidir lena fhadhb óil agus tá sé i dteagbháil rialta leis an bheirt pháiste a bhí aige leis an bhean.