Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag díriú  ar Thiarnaí Talúin as na Sé Chondae a bhfuil tithe ligthe ar cíos acu i nDún na nGall agus nach n-íocann cáin ar an teacht isteach sin.

Tá an scéim píolótach seo a chur i bhfeidhmn sa chondae seo, mar gheall ar an líon daoine  ó na Sé Chondae a bhfuil tithe acu anseo.

Deir comhairleoirí  cánacha i Leitir Ceanainn go bhfuil neart tiarnaí talúin a fuair billí cánach do na mílte euro, de bharr nár íoc siad cáin ar a dteacht isteach sa chondae seo.

Deirtear go bhfuil go leor de na tiarnaí talúin nach bhfuil ar an eolas faoi na rialacha cánach atá i bhfeidhm agus nach n-insíonn go leor de na ceantaláithe daofa go bhfuil 20 fan gcéad den chíos le híoc mar cháin le na Coimisinéirí Ioncaim.

Táthar ag baint úsáid as clár an cháin mhaoine, clár do cháin do thithe saoire agus clár na dtiarnaí talúin le diriú orthu siúd nár íoc a gcuid cáin.

RTÉ RnaG foinse an scéil